Pieniny

Pieniny

Pieniny Właściwe lub Pieniny Środkowe – część leżącego na terenie Polski pasma Pienin

Od strony wschodniej sąsiadują z Małymi Pieninami, od strony zachodniej z Pieninami Spiskimi. Pieniny Właściwe ciągną się od Czorsztyna i Niedzicy do przełomu Dunajca między Leśnicą a Krościenkiem.