BIESZCZADY – wycieczka szkolna

Wycieczka autokarowa

BIESZCZADY – wycieczka szkolna

na osobę

Bieszczady – Na zachodzie Bieszczady Zachodnie graniczą z Beskidem Niskim, na północy z Górami Sanocko-Turczańskimi, na wschodzie z Bieszczadami Wschodnimi, na południu zaś z Wyhorlatem.

Zachodnią granicę wyznaczają doliny Osławy i Osławicy, Przełęcz Łupkowska i dolina Laborca, wschodnią – San, Przełęcz Użocka i dolina rzeki Uż. Natomiast granica północna bywa na terenie Polski przeprowadzana rozmaicie. Geofizyczna poprowadzona jest północnymi stokami Otrytu, Korbani i Chryszczatej, chociaż czasami Otryt wliczany jest do Gór Sanocko Turczańskich. Geomorfologicznie wyróżnia się Bieszczady Południowe (lub Wysokie) na południe od Sanu i Bieszczady Środkowe (lub Niskie) między Sanem a linią kolejową Zagórz – Ustrzyki Dolne (oraz Wyżynę Wańkowej, czyli północną część Gór Sanocko-Turczańskich). Natomiast w rozumieniu turystycznym Bieszczadami zwie się góry na południe od linii kolejowej, przy czym północną część tak rozumianych Bieszczadów nazywa się Przedgórzem Bieszczadzkim.

  • Miejsce docelowe
  • Wyjazd
    Myszków, Częstochowa, Zawiercie, Katowice
  • Godzina odjazdu
    - wyjazd w godzinach porannych
  • Czas powrotu
    - zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

LOKALIZACJA WYCIECZKI

Bieszczady – grupa dwóch pasm górskich w łańcuchu Karpat. Pasma Bieszczadów znajdują się między Przełęczą Łupkowską a Przełęczą Wyszkowską.

Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj zaś na terytorium Polski – Tarnica. Dzielą się na: Bieszczady Zachodnie Bieszczady Wschodnie.